Acupunctuur met het hart

Tao

Er zijn verschillende manieren om naar de wereld te kijken. De Chinese visie is er een van een geheel en de onderlinge relaties binnen dat geheel. Zo is de kosmos en alles in deze kosmos één, Tao zoals de Chinezen het benoemen. Deze Tao valt niet te beschrijven, ze gaat voorbij aan tijd en ruimte en omvat alles. De essentie van Tao is dat het niet uitgedrukt kan worden. Als men denkt het wel te kunnen uitdrukken, dan is het niet Tao. Tao is immers vormloos en niet gebonden aan een vorm. Tao is het onaangeraakte universum en overstijgt alles.

Yin en Yang

Yin en Yang Dan vormt zich de ons vertrouwde wereld van de manifestaties. Tao valt uiteen in twee tegengestelde krachten, Yin en Yang. Dit zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad; beide waarden bestaan slechts in relatie tot elkaar. Je kunt 'warm' uitsluitend warm noemen in relatie tot 'koud'; beide kunnen dus niet afzonderlijk (op zichzelf) bestaan. Deze tegenpolen zoeken voortdurend naar balans. Dit noemen de Chinezen ook wel de dans van Yin en Yang, die soms hartstochtelijk en gepassioneerd en dan weer lieflijk en rustig wordt uitgevoerd, eeuwig zoekend om in elkaar te versmelten als één in Tao.

Wu Xing (=Vijf Elementen)

Op hun beurt verdelen Yin en Yang zich ook weer in verschillende krachten die veranderingen en ontwikkelingen mogelijk maken. Deze worden de Wu Xing ofwel Vijf Elementen genoemd. Zoals Yin en Yang tegengestelde polen zijn, zijn de Vijf Elementen vooral bewegend van aard en volgen elkaar cyclisch op.
 
De elementen, Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water leiden ons door vijf fasen die beginnen met geboorte en eindigen met de dood waarna het proces weer van vooraf aan begint. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de seizoenen, na elke winter ontspruit er weer nieuw leven in de lente. Er is dus eigenlijk geen begin en geen einde, alleen verandering en transformatie.
 
De Chinezen ontdekten het bestaan van deze afzonderlijke elementen door de natuur nauwkeurig te observeren. En hoewel elk van deze elementen zijn eigen specifieke kwaliteit heeft, zijn ze nauw met elkaar verbonden en onderling van elkaar afhankelijk. De elementen manifesteren zich in alle lagen van de uitgestrekte kosmos. Ze zijn verweven in al wat is en zijn terug te vinden van de kleinste cel tot de meest complexe vormen van leven.
 
Omdat alle aspecten van ons zijn worden geleid door deze vijf elementen kan het heel complex worden. Zo herbergt ons wezen diepgaande emotionele processen en heeft elk element zo zijn aandeel in het karakter van de mens. Het is dan ook niet vreemd dat er af en toe iets misgaat in dit ongelooflijke spectrum van ons systeem.